Actie pakketten                                           

                                                                                                                                                                                 

Proef pakket €299,-

- 10 lessen a 60 minuten

 

Stap in pakket : €1100,-                                                    

- 20 lessen a 60 minuten
- Verplichte eigen verklaring
- Theorie pakket (I-theorie)
- Theorie examen & reservering
- Praktijk Examen & reservering
 
 
 

Stap in + pakket : €1330,-

- 24 lessen a 60 minuten
- Verplichte eigen verklaring
- Theorie pakket (I-theorie)
- Theorie examen & reservering
- Praktijk examen & reservering
 
 
 

Bijna zeker pakket : €1665,-

- 28 lessen a 60 minuten
- Verplichte eigen verklaring
- Theorie pakket (I-theorie)
- Theorie examen & reservering
- Tussen tijdse toets & reservering
- Praktijk examen & reservering
 
 
 

Zeker pakket : 1799,-

- 32 lessen a 60 minuten
- Verplichte eigen verklaring
- Theorie pakket (I-theorie)
- Theorie examen & reservering
- Tussen tijdse toets & reservering
- Praktijk examen & reservering
 
 
 

Garantie pakket : 1999,-

- 36 lessen a 60 minuten
- Verplichte eigen verklaring
- Theorie pakket (i-theorie) & oefen cd-rom
- Theorie examen & reservering
- Tussen tijdse toets & reservering
- Praktijk examen & reservering
- Examen garantie